5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього природного середовища

У 1972 році в Стокгольмі відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища, за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Саме тому Генеральна Асамблея ООН проголосила 5 червня Всесвітнім днем навколишнього середовища, який покликаний поглибити суспільне усвідомлення необхідності збереження і покращення довкілля.

Підписання Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом не лише посилило економічні інтеграційні процеси, а й стало насамперед юридичним підґрунтям євроінтеграції у природоохоронній галузі. Зокрема, співробітництво між Україною та ЄС має на меті:

  • збереження, захист, поліпшення і відтворення якості навколишнього середовища;
  • захист громадського здоров’я;
  • розсудливе та раціональне використання природних ресурсів;
  • заохочення заходів на міжнародному рівні, спрямованих на вирішення регіональних і глобальних проблем навколишнього середовища.

Вже більше року в Україні працює нова модель процедури оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, яка повністю співпадає з вимогами ЄС щодо охорони довкілля. Згідно з Директивами ЄС ухвалили два Закони України, а саме: Закон «Про оцінку впливу на довкілля» та Закон «Про стратегічну екологічну оцінку».

Протягом тривалого часу економічний розвиток держави супроводжувався незбалансованою експлуатацією природних ресурсів, низькою пріоритетністю питань захисту довкілля, що унеможливлювало досягнення збалансованого (сталого) розвитку. Визнаючи, що процеси глобалізації та суспільних трансформацій підвищили пріоритетність збереження довкілля, а отже, потребують від України вжиття термінових заходів, Верховна Рада України затвердила Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року. Закон, яким затверджено Стратегію, вводиться в дію з 1 січня 2020 року.

Зокрема, в Стратегії йдеться про те, що нинішня система моніторингу вод є неефективною та застарілою, не відповідає сучасним європейським стандартам. Тому, система державного управління у сфері охорони вод потребує невідкладного реформування і переходу до інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Окрім того, внесли зміни до Водного кодексу України щодо управління водними ресурсами за басейновим принципом. На сьогодні розробляють плани управління для 9 річкових басейнів.

На виконання Національної стратегії управління відходами в Україні розпорядженням КМУ затвердили Національний план управління відходами до 2030 року та доручили обласним державним адміністраціям розробити та затвердити регіональні плани управління відходами до 2030 року.

Наразі для розроблення регіонального плану управління відходами до 2030 року створюють робочу групу обласної державної адміністрації, до складу якої ввійдуть представники облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування та, за згодою, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань та ін.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *